درمان زانوی پرانتزی با حرکات اصلاحی

اگر وقتی قوزک های پا را به خم چسبانده اید زانوها از هم فاصله داردند؛ به این حالت زانو پرانتزی یا Bow Leg گفته می شود.

زانو پرانتزی می تواند از زمان کودکی ایجاد شده باشد یا به مرور زمان در بزرگسالی شما متوجه آن شوید.

به طور کلی درمان های زانو پرانتزی با توجه به شدت آن و سن فرد متفاوت است. اما معمولا با کفی طبی و کفش طبی آن را کنترل و درمان می کنیم. گرچه گاهی نیاز است از زانوبند و بریس برای کنترل آن کمک گرفت.

در کنار استفاده از ارتزها باید تقویت عضلات را نیز انجام دهید. تیم درمانی کلینیک آریاپایا حرکات اصلاحی زیر را برای تقویت عضلات در درمان زانو پرانتزی توصیه می کنند:

آیا زانوی پرانتزی درمان می شود؟

تمرین اول:

ورزش های زانو پرانتزی

این تمرین کششی در حالت نشسته انجام می شود. یک زانو را مانند شکل خم کنید و زانوی دیگر صاف می شود و به حالت قائم می نشینیم. سپس انگشتان پا را به این صورت به سمت خود می کشیم. و در صورت امکان صاف بنشینید و کمی به سمت جلو خم شوید تا در پشت ران کشش خوبی احساس کنید.

حداقل یک دقیقه این موقعیت را حفظ کنید و پس از یک استراحت چند ثانیه ای دوباره حرکت را تکرار کنید.

به این ترتیب آن را یک دقیقه نگه دارید و در یک جلسه آن را دو بار تکرار کنید. به همین ترتیب، می توانید در پای دیگر نیز تکرار کنید. برای هر پا سه تا ست سه تایی تکرار شود.

تمرین دوم:

درمان زانو پرانتزی در کلینیک آریاپایا کرج

تمرین بعدی دقیقا در پوزیشن تمرین قبلی است با این تفاوت که مچ پا و انگشتان پا را بر خلاف خود می کشید دقیقا مانند تصویر.

یک دقیقه نگه می دارید و سپس استراحت می کنید. برای هر پا سه ست سه تایی انجام شود.

تمرین سوم:

کفش طبی در درمان زانو پرانتزی

همانطور که در شکل نشان داده شده است باید بنشینید و هر دو پا و کف پا را به هم بپیوندید. سپس از آن به این صورت به جلو خم خواهید شد. سعی کنید ران و زانوها را تا حد امکان پایین بیاورید و یک دقیقه در این حالت بمانید. سپس استراحت کنید و سه ست این کار را تکرار کنید.

تمرین چهارم:

درمان زانو پرانتزی

کف پاها را به هم بچسبانید و مانند تصویر به طرفین خم شوید؛ طوری که شانه کمی به سمت زانوی طرف مقابل خم شود. این وضعیت را برای یک دقیقه نگه دارید.

این تمرین را سه ست برای هر طرف انجام دهید.

تمرین پنجم:

GENU VARUM

در این تمرین یک پا را روی پای دیگر مطابق شکل قرار دهید. سپس دست خود را در پشت نگه دارید وشانه ی خود را به سمت پای خم شده کمی خم کنید. یک دقیقه در این حالت بمانید.

این ورزش را با هر پا سه ست انجام دهید.

تمرین ششم:

حرکات اصلاحی زانو پرانتزی

همانند تصویر زانوی خود را بگیرید و به سمت خود بکشید. یک دقیقه نگه دارد و رها کنید.

سه ست برای هر پا تکرار شود.

تمرین هفتم:

درمان انحراف زانو کلینیک  آریاپایا کرج

روی زمین بشینید و پاهای خود را صاف کنید سپس سر خود را به جلو خم کنید. در این تمرین باید بتوانید کشش را پشت ران خود حس کنید. یک دقیقه در همین حالت باشید سپس استراحت کنید.

این تمرین را سه تا ست سه تایی انجام دهید.

تمرین هشتم:

کلینیک آریاپایا کرج: درمان زانو پرانتزی

دستان خود ا پشت کمر نگه دارید و یک پا را روی صندلی بگذارید. زانو نباید خم شود. سر و تنه را به آرامی به سمت پا خم کنید طوریکه کشش پشت ران پا را احساس کنید.

این تمرین را سه تا ست سه تایی انجام دهید.

تمرین نهم:

درمان زانو پرانتزی

به پهلو دراز بکشید و پاهای خود را مطابق شکل ببندید. زانو ها را به هم بچسبانید و بعد از هم دور کنید و 5 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید.

این کار را 15 تا 20 بار تکرار کنید سپس به پهلوی مقابل بخوابید و دوباره تمرین را انجام دهید.

برای درمان زانوی پرانتزی خود می توانید به کلینیک آریاپایا کرج مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *