صافی کف پا | آریا پایا

صافی کف پا در دوران کودکی نسبتا شایع است. درمان صافی کف پا تا قبل از بسته شدن صفحه ی رشد کودک انجام می شود و در سنین بالاتر فقط استفاده از کفی مخصوص صافی کف پا می تواند عوارض آن را کنترل کند. به همین علت در درمان صافی کف پا گولدن تایم را نباید از دست دهیم