درمان زانو ضربدری در کرج

زانوی ضربدری به حالتی گفته می شود که وقتی فرد می ایستد و زانوها را به هم می چسباند؛ قوزک ها از هم فاصله دارند. در کلینیک آریاپایا کرج برای درمان آن با اسکن پای شما کفی طبی یا کفش طبی می سازیم. در کنار استفاده از این وسایل نیاز است تا فرد عضلات خود را تقویت کند که با حرکات اصلاحی زانو ضربدری این اتفاق می افتد.

برای درمان صافی کف پا همراه با استفاده از کفی فرد باید عضلات پای خود را تقویت کند تا درمان سریع تر و بهتر انجام شود.

صافی کف پا یا Pes planus به حالتی گفته می شود که قوس میانی داخلی پا از حالت نرمال کمتر شود یا کلا از بین برود. صافی کف پا از سن سه سالگی قابل تشخیص است و با توجه به شدت برای درمان آن از کفی طبی، صندل طبی یا کفش طبی استفاده می شود. […]